Úvodní strana

Směry - kde, kam, odkud | Kierunki - gdzie, dokąd, skąd | Richtungen - wo, wohin, woher


Pro případ, že ztratíte cestu

Falls ihr mal euren Weg nicht findet

Na wypadek, gdybyście się zgubili


kde?

gdzie?

wo?

zde, tady, tu

tutaj, tu

hier

tam

tam

dort

vepředu

z przodu

vorn

vzadu

z tyłu

hinten

vlevo / nalevo

na lewo

links

vpravo / napravo

na prawo

rechts

uprostřed

w środku / pośrodku

in der Mitte

nahoře

na górze

oben

dole

na dole

unten

tudy

wzdłuż

hier entlang

odkud?

skąd?

woher?

odtud

stąd

von hier

odtamtud

stamtąd

von dort

zepředu

z przodu / od przodu

von vorne

zezadu

z tyłu / od tyłu

von hinten

zleva

z lewej

von links

zprava

z prawej

von rechts

zhora

z góry

von oben

zdola

z dołu

von unten

tam

tam

dorthin

kam?

dokąd?

wohin?

sem

tutaj

hierhin (hierher)

dopředu

do przodu

nach vorne

dozadu

do tyłu

nach hinten

nalevo / vlevo

w lewo

nach links

napravo / vpravo

w prawo

nach rechts

doprostřed

do środka

in die Mitte

nahoru

na górę

nach oben

dolů

na dół

nach unten