Úvodní strana

Dorozumíváme se | Porozumiewamy się | Wir verständigen uns


Dávejte si prosím pozor, že především polština a slovinština (stejně jako čeština) rády rozlišují mezi mužským ♂ a ženským ♀ rodem.

Achtet bitte drauf, dass Polnisch, Tschechisch und Slowenisch gerne zwischen dem mänlichen ♂ und dem weiblichen ♀ Geschlecht unterscheiden.

Zwróćcie uwagę na to, że Polacy, Czesi i Słoweńcy lubią wszystko dzielić na rodzaj męski♂ lub żeński♀.


Mluvit polsky

mówić po polsku

Polnisch sprechen

mluvit česky

mówić po czesku

Tschechisch sprechen

mluvit německy

mówić po niemiecku

Deutsch sprechen

mluvit slovinsky

mówić po słoweńsku

Slowenisch sprechen

mluvit rusky

mówić po rosyjsku

Russisch sprechen

mluvit anglicky

mówić po angielsku

Englisch sprechen

Mluvíš česky?

Mówisz po czesku?

Sprichst du Tschechisch?

Bohužel nemluvím německy.

Niestety nie mówię po niemiecku.

Leider spreche ich nicht Deutsch.

Mluvím jen trochu polsky.

Mówię trochę po polsku.

Ich spreche ein bisschen Polnisch.

Mluvím plynně anglicky.

Mówię płynnie po angielsku.

Ich spreche fließend Englisch.

Nemluv prosím tak rychle!

Nie mów tak szybko, proszę!

Sprich bitte nicht so schnell!

Mluv (ještě) pomaleji, prosím!

Mów (jeszcze) wolniej, proszę!

Sprich bitte (noch) langsamer!

Co jsi říkal? ♂ / Co jsi říkala ? ♀

Co powiedziałeś? ♂ / Co powiedziałaś? ♀

Was hast du gesagt?

Jak se to řekne správně?

Jak to powiedzieć poprawnie?

Wie sagt man das richtig?

Nevím, jak se to řekne.

Nie wiem, jak to powidzieć/ Nie wiem, jak to się mówi.

Ich weiß nicht, wie man das sagt.

Skoro ničemu jsem nerozuměl ♂ / Skoro ničemu jsem nerozuměla ♀

Prawie nic nie zrozumiałem ♂ / zrozumiałam ♀

Ich habe fast nichts verstanden.

Rozuměl ♂ jsem skoro všemu. / rozuměla ♀ jsem skoro všemu.

Zrozumiałem ♂ / zrozumiałam ♀ prawie wszystko.

Ich habe fast alles verstanden.

Špatně jsi mě pochopil ♂ / Špatně jsi mě pochopila ♀.

Źle mnie zrozumiałeś ♂/ zrozumiałaś ♀

Du hast mich falsch verstanden.

Můžeš to prosím přeložit?

Możesz to proszę przetłumaczyć?

Könntest du das bitte übersetzen?

Napiš mi to prosím.

Napisz mi to, proszę!

Bitte schreib mir das auf!

Mohl bys ♂ ještě jednou zopakovat poslední slovo prosím?

Mogłbyś ♂ powtórzyć jeszcze raz ostatnie słowo, proszę?

Könntest du das letzte Wort bitte noch einmal wiederholen?

Mohla bys ♀ ještě jednou zpakovat poslední větu prosím?

Mogłabyś ♀ powtórzyć jeszcze raz ostatnie zdanie, proszę?

Könntest du den letzten Satz bitte noch einmal wiederholen?