Úvodní strana

Kultura, sport, pozvání | Kultura, sport, zaproszenie | Kultur, Sport, Einladung


Chuť na kino? Jak odmítnout vtíravé pozvání? Nevíte? Tady je čtyřjazyčná odpověď.

Lust auf Kino? Wisst ihr wie man eine aufdringliche Einladung ablehnt?

Macie ochotę na kino? Umiecie poradzić sobie z natrętnym zaproszeniem?


Jdeme do kina.

Idziemy do kina.

Wir gehen ins Kino.

Není tu někde letní kino / letňák ☺?

Czy tutaj nie ma kina letniego?

Gibt es hier kein Open-Air-Kino?

Kdy?

Kiedy?

Wann?

Dnes / zítra / pozítří.

Dzisiaj / jutro / pojutrze

Heute / morgen / übermorgen.

Zítra půjdeme do divadla.

Idziemy jutro do teatru.

Morgen gehen wir ins Theater.

Chceš / chcete jít na ten koncert?

Czy chcesz / czy chcecie iść na koncert?

Willst du / wollt ihr zu dem Konzert gehen?

Už jsi koupil ♂ / Už jsi koupila ♀ lístky? ♀

Kupiłeś / Kupiłaś już bilety?

Hast du schon Karten gekauft?

V předprodeji už žádné lístky nebyly.

W przedsprzedaży nie było już biletów.

Im Vorverkauf gab es keine Karten mehr.

Co je to za film?

Co to jest za film?

Was ist das für ein Film?

Nějaký americký film.

To jest amerykański film.

Ein amerikanischer Film.

Má ten film titulky?

Czy to jest film z listą dialogową?

Hat der Film Untertitel?

Díky titulkům jsem se naučil ♂ / naučila ♀ i nadávky.

Dzięki liście dialogowej nauczyłem / nauczyłam się przekleństw!

Mit Untertiteln habe ich auch Schimpfwörter gelernt!

Ten film neznám.

Nie znam tego filmu.

Den Film kenne ich nicht.

Kolik stojí vstup?

Ile kosztuje wstęp?

Wieviel kostet der Eintritt?

Existuje sleva pro … žáky? /. .. skupiny?

Czy ... są bilety ulgowe dla uczniów? / ... jest zniżka dla grup?

Gibt es auch … Schülerermäßigung? / ... Gruppenermäßigung?

Potřebujete mezinárodní studentský průkaz. (=ISIC)

Potrzebujesz / Potrzebuje Pan/Pani międzynarodową legitymację studencką. (=ISIC)

Ihr braucht / Sie brauchen einen internationalen Studentenausweis. (=ISIC)

Tento víkend je zde open-air festival.

W ten weekend odbywa się tutaj festiwal plenerowy.

Dieses Wochenende ist hier ein Open-Air-Festival.

Kdo tam vystupuje?

Kto tam występuje?

Wer tritt da auf?

Miluji techno. A ty?

Uwielbiam techno. A ty?

Ich liebe Techno. Und du?

Techno nemůžu ani cítit.

Nie znoszę techno.

Ich kann Techno nicht ausstehen.

Klasika je pro mě moc nudná.

Klasyka jest dla mnie za nudna.

Klassik ist mir zu langweilig.

Mám rád ♂/ Mám ráda ♀ …

Lubię ...

Ich stehe auf / Ich mag ...

… rock / blues / country / jazz / hip-hop / reagge / metal / klasiku. (4. pád)

... rocka / bluesa/ country / jazz / hip-hop / reggae / heavy-metal / klasykę. (Akusativ)

… Rock / Blues / Country / Jazz / Hip-Hop / Reggae / Heavy-Metal / Klassik.

Líbí se mi černo-bílé fotky.

Lubię czarno-białe zdjęcia.

Ich mag Schwarzweiß-Fotos.

Sportuješ? / Děláš nějaký sport?

Czy uprawiasz sport?

Treibst du Sport?

Jezdit na kole / jízda na kole

jazda na rowerze

Rad fahren

plavání

pływanie

Schwimmen

lyžování

narciarstwo

Ski laufen

kuželky

kręgle

Kegeln

volejbal / odbíjená

siatkówka

Volleyball

Hraju házenou a občas běhám.

Gram w piłkę ręczną i od czasu do czasu biegam.

Ich spiele Handball und jogge ab und zu.

Jak hrajou? / Jaký je výsledek?

Jaki jest wynik?

Wie steht es?

Je to nerozhodně.

Remis.

Es steht unentschieden.

Oni vyhráli.

Oni wygrali.

Sie haben gewonnen.

My jsme prohráli.

Przegraliśmy.

Wir haben verloren.

přijmout pozvání ...

przyjąć zaproszenie ...

eine Einladung annehmen ...

Díky rád ♂/ Díky ráda ♀

Dziękuję, chętnie.

Danke, gern.

Velmi rád ♂/ Velmi ráda ♀

Bardzo chętnie.

Sehr gern.

S radostí!

Z przyjemnością!

Mit Vergnügen!

Těší mne / Těší nás

Cieszę się.

Es freut mich / Es freut uns.

To je dobrý nápad.

To dobry pomysł!

Das ist eine gute Idee!

V pořádku. / Souhlasím.

W porządku./Zgadzam się.

In Ordnung./ Einverstanden.

Nemám nic proti.

Nie mam nic przeciwko temu.

Ich habe nichts dagegen.

Rozumím.

Rozumiem.

Verstehe.

Když to musí být ...

Jeśli tak musi być...

Wenn es sein muss ...

Když už, tak už …

Skoro tak...

Wenn schon, denn schon!

odmítnout pozvání ...

odrzucić zaproszenie ...

eine Einladung ablehnen ...

Už je pozdě.

Jest już poźno.

Es ist schon spät.

Je mi líto, ale dnes nemůžu.

Przykro mi, ale dzisiaj nie mogę.

Es tut mir leid, aber ich kann heute nicht.

Bohužel nemám čas.

Niestety nie mam czasu.

Ich habe leider keine Zeit.

Někdy jindy.

Innym razem.

Ein andermal.

Jsem unavený ♂/ Jsem unavená ♀.

Jestem zmęczony ♂/ Jestem zmęczona ♀.

Ich bin müde.

Necítím se dobře.

Nie czuję się dobrze.

Ich fühle mich nicht wohl.

Nemám chuť

Nie mam ochoty.

Heute habe ich keine Lust.

Nechci. Já také ne.

Nie chcę. Ja też nie.

Ich will nicht. Ich auch nicht.

Raději ne.

Raczej nie.

Lieber nicht.

V žádném případě! To nejde.

W żadnym wypadku! Nie da rady.

Keinesfalls! Das geht nicht.

Vyloučeno!

Wykluczone!

Ausgeschlossen!

To vůbec nepřichází v úvahu!

Nie wchodzi w rachubę!

Das kommt nicht in Frage!