Home > Strona główna


Strona główna

Poniższa strona internetowa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych animacją językową, ma być inspiracją do refleksji nad kwestią komunikacji w międzynarodowych grupach młodzieży. Szersze opracowanie animacji językowej oraz przykłady jej zastosowania można znaleźć w dalszych publikacjach. Tutaj znajdą Państwo przykłady zabaw – dla lepszego zrozumienia, na czym ta metoda polega. Nie zabrakło także podstawowej wiedzy o językach oraz kilku zwrotów i słownictwa w trzech językach, których można także posłuchać.

Jak sama nazwa TrioLinguale wskazuje, mamy tu do czynienia z trzema językami – polskim, czeskim i niemieckim. Strona internetowa powstała na bazie płyty CD „Triolinguale”, wydanej po raz pierwszy w 2001 roku przez Centrum Koordynacji Wymiany Niemiecko-Czeskiej Tandem oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Ta wspólna publikacja wprowadziła animację językową jako metodę wsparcia komunikacji w międzynarodowej wymianie młodzieży.

Obecnie animacja językowana jest standardową częścią wielu polsko-niemieckich, niemiecko-czeskich czy trójstronnych spotkań młodzieży. Została także oficjalnie doceniona. Biuro Tandemu w Regensburgu otrzymało w roku 2006 nagrodę European Language Label, która w 2008 została także przyznana oddziałowi Tandemu w Pilźnie.

Animacja językowa nie ogranicza się oczywiście tylko to tych trzech języków. Podobne projekty w tym zakresie prowadzi Niemiecko-Francuska Wymiana Młodzieży (NFWM).