Home > Spis gier A – Z


Spis gier A – Z

Przedstawione tutaj zabawy nie są zamkniętym zbiorem. Chcemy by posłużyły za inspirację do wprowadzania zagadnień języka i komunikacji w międzynarodowe spotkania młodzieży. Gry te mogą być stosowane osobno, na przykład jako poranna rozgrzewka. Zachęcamy jednak to połączenia ich w dłuższy ciąg i wkomponowania w program całego spotkania. Wspomoże to komunikację i współpracę w grupie.

Najważniejsze jest dopasowanie zabawy do grupy docelowej (np. dzieci, młodzież, dorośli) i tematu wymiany. W tym celu przejmujemy zasady danej zabawy i zmieniamy tylko stosowane w niej słownictwo. Czas grania zależał będzie także od liczby uczestników oraz ich ochoty do zabawy. Planując kolejne gry warto naprzemiennie dobierać metody, np. zabawy grupowe mieszać z zabawami w parach, zajęcia bardziej werbalne z pantomimicznymi.

Kluczowym dla powodzenia animacji językowej jest doświadczenie w pracy z grupami lub prowadzeniu zabaw. Sposób w jaki zaprezentujemy zabawę będzie miał bezpośredni wpływ na gotowość uczestników do udziału w niej. Szczególnie ważne jest, by prowadzący brali aktywny udział w zabawie i nie postępowali zbyt autorytatywnie. Warto zostawić w grach wolną przestrzeń na spontaniczne pomysły uczestników.

Animacja językowa służy przede wszystkim wspieraniu komunikacji w grupie międzynarodowej i zwalczaniu ewentualnych barier. Dlatego rezygnujemy w zabawach z perfekcji (poprawne końcówki czy trzymanie się reguł gramatycznych). Nie poprawiamy uczestników jak podczas klasycznej lekcji języka obcego. Naszym celem jest przyjemność rozmowy i wspólne przeżycia w grupie.


W szybkiej orientacji pomoże podział zabaw na dziewięć grup (kategori):

Zabawy z abecadłem
Zabawy zapoznawcze
Dźwięk-rytm-melodia
Zabawy kooperacyjne
Zabawy o kraju i kulturze

Zabawy niewerbalne

Przygotowanie materiału językowego
Rozgrzewka

Poszerzanie słownictwa