Úvodní strana > Objednávky on-line


online-shop

Odkazy na publikace, které je možné objednat online:

---

Praktische Übungen zur Sprachanimation bei deutsch-polnischem Austausch
(Praktická cvičení pro jazykovou animaci při německo-polských výměnách)
 za podpory německé agentury Mládež pro Evropu 
Vydal: Jugend für Europa, 2004 
Cena: plus poštovné a balné 
Počet stran: 134 
Jazyk: D a PL 
Objednávky: j.bojanowska@gmx.de

Praktická příručka obsahující 64 vlastních nebo pro mezinárodní programy upravených her, které je možné použít v průběhu mezinárodních setkání mládeže nebo při výuce cizích jazyků.

---

Praxisbuch zur Sprachanimation (Praktická příručka jazykové animace) za podpory DPJW
Vydal: Verlag Kozempel&Timm, 2008 
Cena: 6,85 € včetně poštovného
Počet stran: 212 
Jazyk: D a PL 
Objednávky: j.bojanowska@gmx.de

---

Sag Was! - Dis Moi! - Powiedz Cos! 
Příručka pro trojjazyčnou jazykovou animaci (němčina, francouzština a polština) 
Vydal: BDP, Gwennili (F) a Akademický sportovní svaz Vratislav (PL), 2010, za podpory organizací Deutsch-Französisches a Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Cena: zdarma pouze za poštovné 
Počet stran: 221 
Jazyk: D, F, PL 
Objednávky: 
v Německu přes sprachanimation@bdp.org
ve Francii přes gwennili@wanadoo.fr
v Polsku přes wm@azs.wroclaw.pl

Příručka zohledňuje zásadní specifika trojjazyčné situace a typický cyklus 3 x 1 týden. Představuje jak „klasické”, tak i nově vyvinuté a v praxi ozkoušené metody a motivuje vedoucí k tvorbě vlastních metod.

---

memogra-Deutsch-polnisches Sprachspiel (Německo-polská jazyková hra)
Vydal: Cena: 2 Euro
Počet stran: 40 karet
Jazyk: D a PL 
Objednávky: www.dpjw.org

MemoGra je německo-polská varianta známé karetní hry ve velkém formátu (15 x 15 cm). 40 karet s motivy ze třech tematických okruhů (oblečení, zvířata, předměty denní potřeby) bylo vyvinuto pro německo-polské jazykově-animační hry. 

Návod ke třem variantám hry „oživlé“ karty je součástí zásilky. 

---

„Schatzsuche” - Deutsch-polnisch-sorbisch-tschechisch-sprachiges Lernspiel 
(„Hledání pokladu” – Německo-polsko-srbsko-česká výuková hra)
Vydal: Agentura PONTES, 2006
Cena: zdarma
Počet stran: 
Jazyk: D, PL, CZ, S
Objednávky: http://www.pontes-pontes.de

---

Versuch's auf Polnisch! (Zkus to polsky!)
Vydal: Ralf Kehr
Cena: zdarma
Počet stran: 94
Jazyk: D a PL
Objednávky: www.dpjw.org

Malý jazykový průvodce v kapesním formátu pomáhá překonat první bariéry při setkání německých a polských mladistvých. Je vhodný pro přípravu výměny i během ní. 

V první části jsou typické fráze nutné pro každodenní situace, v druhé části slovní zásoba dělená podle kategorií (např. počasí, město, shopping). V příloze najdeme vysvětlení polské gramatiky, dialogy a další slovíčka.

--

Ke stažení z webových stránek:

Sprachanimation in deutsch-französischen Jugendbegegnungen (Jazyková animace na německo-francouzských setkáních mládeže DE)
Redakce a překlad: Fabienne Bailly, Bettina Offermann ve spolupráci s Isabelle Damay, Ullrich Nalbach a referátem „Interkulturního vzdělávání" organizace DFJW
DFJW/OFAJ © 2000