Home > Sens i bezsens > Fałszywi przyjaciele (tautonimy)


Fałszywi przyjaciele (tautonimy)

Tautinimy czyli tzw. fałszywi przyjaciele (wyrazy, które w obu językach podobnie brzmią, ale zupełnie coś innego znaczą) występują w każdym języku i mogą doprowadzić do zamieszania i uśmiechów na twarzach.

I tak np. czeski "hoch"(po niemiecku „hoch” znaczy wysoki) może być również niski! Gdyż "hoch" po czesku znaczy "chłopiec". Przy okazji niemieckie "hoch" znaczy po czesku "vysoký".

Inny przykład: do niemieckiego "Dom" zmieści się więcej osób niż do polskiego "dom". Gdyż polski "dom" znaczy po niemiecku "Haus". A niemiecki "Dom" to po polsku "katedra".


Listy:

fałszywi przyjaciele w trzech językach
polsko-czescy fałszywi przyjaciele
niemiecko-czescy fałszywi przyjaciele
polsko-niemieccy fałszywi przyjaciele