Úvodní strana > Nesmysly a smysly > Přejatá slova


Přejatá slova

Přejatá slova se pro jazykové hry velmi hodí, protože usnadňují porozumění cizímu jazyku. Např. slovu flaška, pokud se použije ve vhodném kontextu, obvykle rozumějí i němečtí rodilí mluvčí, kteří neumějí česky. (Slovo „flaška" se do němčiny překládá jako „Flasche".)

Seznamy vybraných přejatých slov:

Germanismy v češtině
Germanismy v polštině
Polonismy v němčině
Polonismy v češtině
Bohemismy v němčině
Bohemismy v polštině