Úvodní strana > O jazyku > Nesmysly a smysly


Nesmysly a smysly

V každém jazyce najdeme spoustu slovních hříček, které můžeme využít při práci s mezinárodní skupinou. Vypovídají totiž o dané kultuře, ale i o vzájemném ovlivňování plynoucím ze staletého sousedství (např. přejatá slova, přísloví).


Jazykolamy
Falešní přátelé
Přísloví
Přejatá slova