Úvodní strana > Zvuk – rytmus - melodie > Trialog alias Trilig


Trialog alias Trilig

Kategorie:             Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 10 minut
Počet hráčů: min. 3
Rozmístění hráčů: vsedě v půlkruhu

Materiál:             není třeba     

Průběh:
  
V popředí před půlkruhem stojí po jednom zástupci z každé přítomné jazykové skupiny. Snaží se spolu vést jednoduchý dialog, přičemž hovoří pouze svou mateřštinou.
Komunikace je ztížena a zároveň ulehčena (jelikož se stupňuje faktor zábavy) tím, že smí používat jen jednu vybranou samohlásku (všechny souhlásky ale zachovávají).
Např. mohou používat pouze samohlásku „i“. Rozhovor by pak mohl vypadat takto:

de: Gitin Tig. Wi giht is Ihnin?
pl: Dzin dibri. Jiki tiki?
cz: Nipidibni. Špitni. I vim?

Poznámka:
Tato hra obvykle dokáže velmi uvolnit atmosféru a odbourat zábrany.

Varianty:
 
Traelog:
Každý mluvčí musí používat jinou samohlásku.

de: Gatan Tag. Wa gaht as ahnan?
pl: Dzen debre. Jeke teke.
cz: Nopodobno. Špotno. O vom?

Tlumočení:
Jeden dobrovolník se ujme nevděčné a velmi náročné úlohy (spojené s výbuchy smíchu) tlumočit předváděný dialog. Tento hráč by měl v ideálním případě ovládat všechny tři jazyky. Tlumočený dialog by mohl vypadat takto:

de: Gatan Tag. Wa gaht as ahnan?
tlumočník: Dobro don, jok so moto?
cz: Dokojo dobro, o vo?
tlumočník: Danka gat, and saa?

Písnička, pésnečka... jako hudební varianta


Popis hry jako pdf