Úvodní strana > Zvuk – rytmus - melodie > Skandovací skandál


Skandovací skandál

Kategorie:             Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 10 minut
Počet hráčů: min. 3
Rozmístění hráčů: vestoje v kruhu

Materiál:             velký papír, fixy     

Průběh:
Vybereme si slovo, v němž se vyskytují hlásky, jejichž výslovnost je pro cizince obtížná. Jako příklad nám poslouží polské slovo „szczapa“ [ščapa] (čes. poleno). Někdo z rodilých mluvčí začne skandovat (nahlas a zřetelně předříkávat) první slabiku („szcza“) a popořadě se pak k němu připojují další účastníci, až slabiku skanduje celá skupina. Jakmile se slabika dostane opět na začátek, přidá se k ní ještě druhá slabika („pa“), takže se nyní skanduje celé slovo: „szcza“ – „pa“. Na závěr se celé slovo ještě několikrát společně skanduje a napíše se tak, aby jej všichni dobře viděli.

Tipy na vhodná slova:

pl: żaba (žába), garnek (hrnec), szybko (rychle)
cz: žába, řízek, žízeň
de: Hörnchen (rohlík), Würstchen (párek), Käse (sýr)

Poznámky:
V každém jazyce existují různé hlásky nebo skupiny hlásek, jejichž výslovnost je pro cizince velmi obtížná. V polštině je to například skupina hlásek „szcz“, v češtině hláska „ř“, v němčině přehlásky „ä, ö, ü“. Takové hlásky můžeme cvičit pomocí skandovacího skandálu.

Ve velké skupině může snadno vzniknout špatná výslovnost resp. správná zaniknout. Abychom tomu předešli, měli by být rodilí mluvčí dobře rozmístěni v celém kruhu.

Pro snazší udržení rytmu můžeme ještě tleskat.

Zejména u velkých skupin se nečeká, až se první slabika vrátí k prvnímu mluvčímu, ale po chvíli tento mluvčí vyšle do kola druhou slabiku. 

Varianta:
Skupina se rozptýlí po místnosti, lze hrát i vsedě. Slabiky sice všichni vnímají a opakují, jejich pořadí však není dopředu stanoveno. Proto ani počet mluvčích není nikdy stejný. Tím vzniká jedinečný zvukový zážitek.

Jako úvod k této hře se velmi dobře hodí hra Rámus.

Popis hry jako pdf