Úvodní strana > Zvuk – rytmus - melodie > Písnička, pésnečka...


Písnička, pésnečka...

Kategorie:             Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 30 minut
Počet hráčů: neomezený
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístněné v prostoru, poté vsedě/vestoje v kruhu

Materiál:             velký papír, fixy, kartičky     

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír texty písní a umístí ho pro všechny viditelně. Z kartiček připraví losy, na nichž je napsáno: CZ / DE / PL (či symbol jednotlivých zemí, např. vlaječka).

Průběh:
Losováním se určí pořadí písní, např. nejprve německá píseň, pak polská a nakonec česká. Každá jednojazyčná skupina se připraví na svou prezentaci písně a na to, jak ji uvede (melodie, doprovodné pohyby). Skupiny dostanou předlohy textů, které mohou navíc objasnit pomocí symbolů.

Potom první skupina předzpívá svou píseň a doprovodí ji vysvětlujícími pohyby, které si sama vymyslela. Přihlížející účastníci se snaží uhodnout a přeložit smysl textu. Potom se text písně vyvěsí na viditelné místo a vysvětlí. Nyní píseň zpívají všichni a provází ji pohyby. V dalším kole všichni zpívají píseň jen na jednu samohlásku: Všechny samohlásky se nahradí jednou jedinou, a sice v pořadí a, e, i, o, u, ä, ö, ü (v německojazyčné verzi).

Známá německá píseň:

Drei Chinesen mit dem Kontrabass
sitzen auf der Straße und erzählen sich was.
Da kommt die Polizei „Ja, was ist denn das?"
Drei Chinesen mit dem Kontrabass.
...
(verze s „e“:
Dre Chenesen met dem Kentrebess
setzen ef der Streße end erzehlen sech wes ...)

Známá česká píseň:

Holka modrooká, nesedávej u potoka,
Holka modrooká, nesedávej tam.
V potoce se voda točí, podemele tvoje oči,
Holka modrooká, nesedávej tam.
...
(verze s “o”:
Holko modrooko, nosodovoj o potoko,
Holko modrooko, nosodovoj tom ...)

Známá polská píseň:

Tańczymy labada labada, labada,
Tańczymy labada, małego walczyka.
Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
Tańczą go starszaki i małe dzieci też.
(verze s „u”:
Tuńczumu lubudu lubudu, lubudu,
Tuńczumu lubudu, muługu wulczuku ...)

Poznámka:
Skupiny si své prezentace připravují současně. Aby však v průběhu hry neklesalo napětí, doporučujeme předvést nejprve pouze jednu prezentaci písně a další zařadit v jiný moment programu. 

Varianta:
Princip záměny samohlásek můžeme využít i v jiných hrách, nejen při zpěvu, např. ve hře Trialog alias Trilig.

 

Popis hry jako pdf