Úvodní strana > Zvuk – rytmus - melodie > Lámaná věta


Lámaná věta

Kategorie:             Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 10 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: rozptýleni v prostoru 

Materiál:             není třeba (příp. kartičky se slovy)     

Průběh:
Polovina skupiny opustí místnost, aby neslyšela domluvu druhé poloviny skupiny. Druhá polovina si mezitím uvnitř vymyslí větu s takovým počtem slov, který odpovídá počtu jejích členů. Každý dostane jedno slovo. Ti, kdo byli za dveřmi, vejdou opět dovnitř, zatímco ostatní chodí po místnosti a prozpěvují si nebo vyvolávají pořád dokola každý své slovo. Ti, kteří byli venku, se snaží pozorným nasloucháním a procházením mezi hráči uhodnout, o jaká slova se jedná. Potom se pokusí větu rekonstruovat a postavit hráče do řady tak, aby se slova věty mohla říci ve správném pořadí. 

Poznámky:
Vedoucí může větu předem připravit a rozdat každému hráči kartičku s jedním slovem.
V případě většího počtu účastníků může vzniknout v několika skupinách několik vět (krátký text). Jednotlivé věty by se však neměly míchat dohromady, tzn. že jednotlivé skupiny musí být při procházení zřetelně odděleny. Jinak je uhodnutí příliš obtížné.

 

Popis hry jako pdf