Úvodní strana > Zvuk – rytmus - melodie > Klobouk a hůl a Arizona


Klobouk a hůl a Arizona

Kategorie:             Zvuk – rytmus - melodie

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 10
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: ve dvojicích za sebou, nebo v jedné řadě

Materiál:             velký papír, fixy     

Příprava:
Vedoucí napíše text čitelně na velký papír a umístí ho pro všechny viditelně.

Předloha textu. (Německá a polská verze nejsou doslovným překladem české verze.)

Průběh:

Skupina kráčí kupředu (zavěšena do sebe) v řadě nebo ve dvojicích za sebou a říká společně v rytmu kroků následující verš:

„Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und zehn. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Und ..." („A jedna a dva a tři a čtyři a pět a šest a sedm a osm a devět a deset. Klobouk, hůl, deštník. A…“)

Na každé číslo resp. přízvučnou slabiku udělá každý pravou nohou krok dopředu. Potom zůstanou všichni stát na levé noze a hýbou pravou nohou podle směrů, které udává verš:
 „... vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran!" („dopředu, dozadu, do strany, k sobě“)
až se pravá noha na slovo „ran“ (k sobě) zase postaví vedle levé.

Pak se začíná zase od začátku.

Poznámky:
Touto hrou můžeme zpestřit procházky, polední přestávky a podobně.
Díky rytmickému skandování spojenému s pohybem se účastníci snáze a hravou formou naučí číslovky od 1 do 10.

Varianty:
Pokud účastníci číslovky ještě neumí, začneme s jedničkou „und eins“ a hned připojíme část, která se hraje na místě („dopředu, dozadu, do strany, k sobě“). Po každém kolečku přidáme jedno číslo. Tzn. při druhém kolečku počítáme do dvou, při třetím do tří a tak dále.

Můžeme začít veršem do deseti a pokračovat sestupně, to znamená ve druhém kolečku počítáme už jen do devíti, ve třetím do osmi a tak dále.

Po „... vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran!" („dopředu, dozadu, do strany, k sobě”) ještě zvolat „... Hacke, Spitze, hoch das Bein!" („… pata, špička, nohu vzhůru!“) a tyto pohyby rovněž provést pravou nohou.
 

Popis hry jako pdf