Úvodní strana > Reálie > Živá mapa


Živá mapa

Kategorie:             Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 5
Rozmístění hráčů: rozptýleni v prostoru

Materiál:             kartičky, mapy

Příprava:
Vedoucí připraví kartičky s názvy měst.

Průběh:
Místnost, kde se hraje, představuje mapu země, na níž se určí světové strany (sever, jih, východ, západ). Všichni dostanou kartičku s názvem některého města. Poté má každý zaujmout místo podle toho, kde si myslí, že se toto město nachází. Jakmile všichni zaujmou svá místa, můžeme takto vzniklou mapu porovnat s originálem. 

Poznámka:

Můžeme kreativně znázornit i nejvýznamnější pohoří, řeky apod.


Popis hry jako pdf