Úvodní strana > Reálie > Slepá mapa


Slepá mapa

Kategorie:             Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 30 minut
Počet hráčů: min. 3
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístěné v prostoru

Materiál:             papíry, barevné fixy nebo pastelky

Příprava:
Vedoucí připraví na papíry obrysy zemí, ze kterých účastníci pocházejí (za pomoci mapy resp. internetových zdrojů).

Průběh:

Každá skupina zastupuje jednu zemi. Dostane papír s obrysem jiné než své vlastní země a musí do ní doplnit resp. vyznačit města, řeky, hory apod. Můžeme vycházet ze hry Mapové puzzle. Na závěr se výsledky proberou se členy jiné skupiny a vyvěsí v místnosti.

Poznámka:

Můžeme samozřejmě pracovat i v jazykově smíšených skupinách. V tom případě by však neměli zástupci jednotlivých zemí dělat práci za celou skupinu. (Na to musí vedoucí stále dbát.)

Varianta:
Každá skupina si zvolí mluvčího, který má možnost komunikovat s mluvčími ostatních skupin, aby získal potřebné informace pro tvorbu mapy. Mluvčí se setkávají na „nezávislém“ místě, které se určí na začátku hry a platí pro všechny skupiny. Je třeba dbát na to, že spolu smějí komunikovat vždy pouze dva mluvčí. Skupiny se předem domluví, jakým znamením budou mluvčí signalizovat svou potřebu porady.
Skupina může obrys země připravit sama.

 

Popis hry jako pdf