Úvodní strana > Reálie > Kolo štěstí


Kolo štěstí

Kategorie:             Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 30 minut
Počet hráčů: min. 9
Rozmístění hráčů: vsedě v půlkruhu

Materiál:             kartičky, příp. ruleta či „kolo štěstí“

Příprava:
Vedoucí napíše na malé kartičky úkoly a žolíky ve všech zastoupených jazycích (na jednu kartičku jednu otázku/žolíka ve všech jazycích), resp. vytiskne si a rozstříhá trojjazyčnou předlohu.

Průběh:

Každá skupina zastupuje jednu zemi. Úkoly se vztahují na každodenní situace v jiné než vlastní zemi. Česká skupina např. hraje Němce, polská skupina Čechy atd. Úkoly se předvádějí přede všemi a následně diskutují s „pravými“ zástupci dané země. Úkolem skupiny je prezentovat co nejrealističtější odpověď.

První skupina si vytáhne kartičku a vylosovaný úkol se nejprve nahlas přečte ve všech jazycích. Skupina má pak odpověď předvést libovolným, netradičním způsobem (např. pantomimicky, jako básničku, písničku, dialog apod.). Když si někdo místo otázky vytáhne žolíka, jedná se o úkol pro všechny skupiny.

Příklady otázek:
•    Jak se přijímá neočekávaná návštěva?
•    Jak se zdraví kolegové a kolegyně na pracovišti?
•    Do skupiny přichází nováček, kdo koho představuje?
•    Předveďte typického řidiče.
•    Jak se chovají chodci, když na semaforu svítí červená?
•    Co se říká při přípitku?
•    Jaké jsou nejdůležitější důvody ke svatbě?
•    Co nesmí chybět u žádného jídla?
•    Kdy zavírají obchody?
•    S čím lidé nechtějí ztrácet čas?
•    Jaké reakce vzbuzují lidé ve sportovním oblečení na diskotéce, v restauraci, na ulici?
•    Jak se slaví narozeniny?
•    S kolika promile se smí jezdit autem?
•    Chodí lidé do města spíše jednotlivě nebo ve skupinkách?
•    Jak se lidé domlouvají?
•    Jak se rodiče chovají, když jejich děti křičí?
•    Co se rozumí „pětiminutovou přestávkou“?

Tyto a další otázky ve všech třech jazycích jako předloha

Příklady žolíků:

•    Utvořte společně skupinové foto na téma revoluce.
•    Utvořte společně skupinové foto na téma zkáza Titaniku.
•    Najdi partnera se stejnou velikostí bot.
•    Bavte se vymyšleným jazykem.
•    Potřeste rukou co nejvíce lidem.
•    Utvořte dlouhý lidský řetěz a snažte se společně tancovat a nepustit se.
•    Vyberte si někoho z jiné skupiny a zatančete s ním divoký tanec džungle.
•    Najdi partnera stejné barvy očí.
•    Utvořte kruh, tři dobrovolníci zašeptají svému pravému sousedovi slovo, který je pošle dál doprava. Takto slova oběhnou dokola.

Poznámky:
Ve skupinách s nízkou úrovní jazykových znalostí by měl pomáhat tlumočník.
Aby byla hra zajímavější, je možné vytvořit ruletu (anebo si ji vypůjčit z nějaké hry). Pomocí rulety se pak losují úkoly.

V trinacionálních skupinách se u každé otázky losuje i země, kterou má skupina předvádět (např. polská skupina si losuje a volí mezi Českem a Německem).

Popis hry jako pdf