Úvodní strana > Reálie > Interaktivní hry ve městě


Interaktivní hry ve městě

Kategorie:             Zeměpisné a kulturní reálie

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 60 minut
Počet hráčů: neomezený
Rozmístění hráčů: rozptýleni po městě 

Materiál:             viz jednotlivé možnosti

Poznámky k průběhu:
Hry ve městě je vhodné hrát během prvních dnů setkání. Díky těmto hrám se mohou účastníci tvůrčím způsobem seznámit s místem pobytu. Informace o hře jsou ve verzi pro účastníky (viz příloha) formulovány tak, aby se daly použít na jakémkoli místě.
Pokud se setkání koná na známém místě (např. část skupiny z tohoto místa pochází), mohou být úkoly pozměněny. Nejlépe tak, aby byly napínavé a nesnadné i pro domácí.
Tyto hry jsou založené na vzájemné spolupráci účastníků, jejich vzájemné pomoci, společném rozhodování a samostatném rozdělování úkolů. Napínavý je také fakt, že se mohou sami rozhodnout, kde přesně ve městě chtějí své úkoly řešit. Tímto způsobem můžeme propojit prohlídku zajímavých míst s interakcí mezi účastníky. Hry navíc vytvářejí možnost navázat kontakt i s hráči mimo skupinu.
Důležité je rovněž vyhodnocení hry a výměna zkušeností v celé skupině. 

Možnosti: 
•    Možnost 1: „Město X z našeho pohledu“

Materiál: každý tým dostane kopii přílohy 1, propisky, fixy, příp. pastelky 

Průběh:
Tým má bez plánku najít ve městě čtyři objekty. Tento úkol je třeba vyřešit tak, že naváže kontakt s kolemjdoucími a vymění si informace. Jakmile tým nalezne nějaké místo, nakreslí si jeho obrázek a zapíše si zajímavé informace o daném objektu. Členové týmu se samostatně rozhodnou, v jakém pořadí chtějí objekty hledat a kdo bude mít v průběhu hry jaký úkol. Vyhodnocení výsledků probíhá v celé skupině.

Poznámka:
Úkoly zvládnou účastníci s různou jazykovou úrovní: od rozhovoru s kolemjdoucími až k popisu obrázku v obou jazycích. 
•    Možnost 2: „Výměna

Materiál: každý tým obdrží startovní předmět, kopii předlohy 2, propisky

Průběh:
Úkolem týmu je pětinásobná výměna startovního předmětu za libovolný jiný předmět s neznámými lidmi na ulici. Startovní předmět by měl být bezcenný a neatraktivní (kolíček, gumová rukavice, houbička, kapesníčky). Účastníci se sami rozhodnou, s kým si chtějí svůj předmět měnit a v jaké části města úkol budou plnit. Hodnocení probíhá v celé skupině.

Poznámka:
S touto hrou jsou mnohdy spojené velké emoce. Právě u mladých lidí je velmi oblíbená.
•    Možnost 3: „Objevování města čtyřmi smysly

Materiál: každý tým dostane kopii přílohy 3, papír, propisky, materiál pro prezentaci (lepidlo, velké papíry, nůžky, vodové barvy, pastelky, …)

Průběh:
Účastníci mají objevovat město pomocí čtyř smyslů: zrakem, sluchem, chutí a čichem. Prezentace se odehrává v celé skupině. Během této hry často vzniknou nádherné koláže.

Poznámka:

Pokud je to možné, můžeme práci dokumentovat pomocí fotoaparátu (zrak) anebo diktafonu (sluch).
•    Možnost 4: „Objevujeme místní ledničky“

Materiál: do každého týmu digitální fotoaparát, umožnit prezentaci fotek (notebook či dataprojektor)

Průběh:

Každý jazykově smíšený tým dostane za úkol vyfotografovat ledničku nějakého místního obyvatele, a to jak zvenku, tak zevnitř. Účastníci musí tedy oslovit cizí lidi na ulici nebo zazvonit u nich doma a poprosit o dovolení fotografovat. Tímto způsobem se seznámí s místními lidmi a jejich (jídelní) kulturou a získají částečný vhled do jejich způsobu života. Mohou zažít opravdu milé rozhovory. V týmech ale v žádném případě nesmí být více než tři účastníci – jinak by bylo velmi těžké někoho přesvědčit, aby byli vpuštěni do domu.

V určeném čase prezentuje každý tým své fotky a vypráví, jak k nim přišel.

Poznámka:
Tato varianta her ve městě není vhodná pro každou skupinu, protože může stát velmi mnoho přemáhání prosit cizí lidi o fotografii jejich ledničky. Pokud ovšem tým dosáhne úspěchu a fotografii získá, dostaví se opravdová euforie ze splnění cíle.

Popis hry jako pdf