Úvodní strana > Zahřívací hry > Ovocný salát


Ovocný salát

Kategorie:             Zahřívací hra

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: vsedě v kruhu

Materiál:             velký papír, fixy, kartičky

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír pojmy, které se budou používat, ve všech zastoupených jazycích a umístí ho pro všechny viditelně. Podle počtu účastníků připraví kartičky s danými pojmy, přičemž každý pojem se musí vyskytovat alespoň třikrát. 

Průběh:

Vedoucí vysvětlí za pomoci připraveného plakátu pojmy, které se budou ve hře používat (např. ananas, citron, banán). Požádá při tom rodilé mluvčí jednotlivých jazyků o pomoc s výslovností.

Každý hráč si vylosuje druh ovoce. Kartičku nikomu neukazuje. Jeden hráč stojí uprostřed kruhu a chce získat místo k sezení. Vybere si jeden pojem a zvolá jej v jednom z přítomných jazyků, ne však ve své mateřštině. V tom momentě si musí všichni, kdo mají daný druh ovoce, vyměnit místo. Pokud hráč uprostřed řekne „Ovocný salát!“, musí si místa vyměnit všichni. 

Poznámka:

Namísto ovoce můžeme účastníkům rozdat jiná tematicky zaměřená slova, např. pozdravy (Ahoj, Dobrý den,…), oblečení, názvy zvířat. 
 

Popis hry jako pdf