Úvodní strana > Zahřívací hry > Hau ar ju?


Hau ar ju?

Kategorie:             Zahřívací hra 

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: vsedě v kruhu

Materiál:             velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše ve všech zastoupených jazycích na velký papír fráze, které se budou používat, a umístí ho pro všechny viditelně: 
 

cz pl de
Jak se máš? Jak leci? Wie geht es dir?
Dobře.   Dobrze. Gut.
Špatně. Źle. Schlecht.
Jde to. Jako tako. Es geht.

Průběh:
Vedoucí vysvětlí za pomoci papíru fráze, které se budou ve hře používat. Poprosí rodilé mluvčí jednotlivých jazyků o pomoc při výslovnosti. Jeden hráč se postaví doprostřed kruhu a chce získat místo k sezení. Přistoupí k někomu, kdo sedí, a položí mu otázku v jiném jazyce než ve své mateřštině: „Jak se máš?“ Dotázaný hráč má na výběr tři možné odpovědi a rovněž neodpovídá v mateřštině. Podle druhu odpovědi si hráči mění místa. Při výměně míst se snaží hráč stojící uprostřed pro sebe ukořistit místo.

Reakce účastníků:
Při odpovědi „Dobře!“ si vymění místo oba bezprostřední sousedi dotazovaného hráče (po jeho levici a pravici).
Při odpovědi „Špatně!“ si mění místa všichni účastníci.
Při odpovědi „Jde to!“ zůstávají všichni sedět. Pokud tato odpověď padne 3x za sebou, mění si místa všichni účastníci.

Varianty:
Na otázku se odpovídá ve stejném jazyce, v jakém byla vznesena. Např. na otázku položenou v polštině se smí odpovědět pouze polsky.

Kromě výše popsaných reakcí mohou všichni účastníci navíc při odpovědi „Špatně!“ soucitně vzdychnout „oooh...!“ a při odpovědi „Dobře!“ ukázat palcem vzhůru a zvolat „Super!“.
 


Popis hry jako pdf