Úvodní strana > Zahřívací hry > Domeček


Domeček

Kategorie:             Zahřívací hra

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: vestoje v kruhu

Materiál:             velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír všechny pojmy, které se budou používat, ve všech zastoupených jazycích a umístí ho pro všechny viditelně.

Průběh:
Vedoucí vysvětlí za pomoci připraveného plakátu pojmy, které se budou ve hře používat. Požádá rodilé mluvčí jednotlivých jazyků o pomoc s výslovností.

cz pl de
vlevo w lewo links
vpravo w prawo rechts
uprostřed środek Mitte

Skupina se rozdělí do trojic. Dva hráči tvoří pažemi střechu, pod níž stojí třetí hráč. Střecha je vytvořena levou paží jednoho hráče a pravou paží druhého hráče.

Jeden hráč je uprostřed kruhu z domečků a chce získat místo v kruhu jako součást jednoho z domečků. Hlasitě zvolá jeden z pojmů (v jiném než mateřském jazyce) a všichni, kdo stojí v dané pozici, si vymění místa.

Hráč, který stál uprostřed kruhu, se snaží rychle zaujmout jedno z uvolněných míst.
Kdo již nestihne zaujmout nějaké volné místo, přebírá úkol hráče uprostřed.

 

Popis hry jako pdf