Úvodní strana > Týmové hry > Ostrov snů


Ostrov snů

Kategorie:             Týmová hra

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 60 minut
Počet hráčů: min. 4
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístěné v prostoru

Materiál:     velké archy papíru, barevné fixy nebo pastelky, lepidlo, nůžky, materiál na tvořivou činnost

Průběh:
Vedoucí rozdělí účastníky do jazykově smíšených skupinek (max. po sedmi). Úkolem každé skupiny je navrhnout a později postavit/namalovat ostrov. K dispozici mají výše uvedený materiál.

Vedoucí rozdělí možná témata: prázdninový ostrov, ostrov volného času, móda na ostrově, zvířata na ostrově, jídlo na ostrově, ostrov politiků, ostrov techniky, ostrov budoucnosti, ekologický ostrov apod.

Členové skupinky si vzájemně sdělí své představy o tom, co by mělo na ostrově být. Mohou k tomu použít všechny možné komunikační prostředky. Nejpozději za 20 minut by se mělo začít s tvorbou ostrova. Každá skupinka si může pro obyvatele svého ostrova vymyslet ostrovní hymnu, zákony, vlajku a platidlo.

Přibližně po hodině si týmy své ostrovy navzájem představí.

Poznámka:
Tato hra se obzvláště osvědčila u skupin, jejichž členové mají jen nepatrné znalosti druhého jazyka a mají tím pádem velké jazykové zábrany.


Popis hry jako pdf