Úvodní strana > Týmové hry > Od slovníku ke kuchařce


Od slovníku ke kuchařce

Kategorie:             Týmová hra

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 120 minut, nebo i celý jeden den - podle toho, jak intenzivně jsou účastníci vtaženi do hry
Počet hráčů: min. 4
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístněné v prostoru

Materiál:     velké papíry, fixy, propisky a papíry na jídelníček, suroviny podle receptu, příp. kuchyňka

Příprava:
Účastníci se s určitým předstihem rozhodnou, co by si rádi uvařili. Buď se každá skupina dohodne ještě před setkáním, anebo na to vyhradíme čas v jazykově smíšených týmech v průběhu setkání. Podle toho předem obstaráme suroviny (pokud možno i typické pro danou zemi), příp. jejich obstarání pojmeme jako skupinový úkol na místě.    

Průběh:
a) Sestavení slovníčků (před vařením):
Účastníci pracují v několika jazykově smíšených týmech, mj. jako tým kuchařů a dekorační tým. Na velké papíry sestaví vícejazyčné kuchařské slovníčky: napíší ve všech jazycích/namalují kuchyňské přístroje, potraviny atd., příp. je doplní o ukázky obalů. 
Jiní připraví slovíčka pro vícejazyčný jídelníček a sestaví slovníček na téma dekorace a prostírání stolu. K tomu přidají ještě obraty jako např. „Dobrou chuť!“.

b) Utvoření pracovních týmů
Nyní se sepíší úkoly a účastníci se nově rozdělí do jazykově smíšených „pracovních týmů“. Podle věku účastníků vedoucí pomůže skupině při vymýšlení náplně činnosti jednotlivých pracovních týmů, anebo se stáhne do pozadí a je k dispozici jako poradce. Možné činnosti pracovních týmů: vaření, tvorba jídelního lístku, dekorace jídelny, prostírání stolů, vymyšlení jídelního rituálu, příprava rámcového kulturního programu (během nějž se vysvětlují jídla typická pro danou zemi). 

c) Pracovní fáze:
Účastníci samostatně (a v závislosti na věku i za podpory vedoucího) plní své úkoly v pracovních týmech a vzájemně si pomáhají při jazykovém dorozumění.

d) Fáze slavnostní:
Když jsou všichni s přípravami hotovi, následuje společná slavnostní hostina.

Poznámky:
Vytvořené materiály (slovníčky, jídelní lístky) můžeme rozdat, příp. namnožit, aby si je mohli účastníci odvézt s sebou domů.

Pro posílení skupinové dynamiky si vedoucí během pracovní fáze vymyslí pro celou skupinu překvapení: např. skeč, který předvede, děkovnou písničku …


Popis hry jako pdf