Úvodní strana > Tvorba materiálů > Vypadá to takhle


Vypadá to takhle

Kategorie:             Tvorba jazykových materiálů

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 20 minut
Počet hráčů: neomezený
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístěné v prostoru

Materiál:     kartičky a fixy – každý tým dostane sadu s tolika barvami, kolik je ve skupině zastoupeno jazyků, lepicí pásky

Průběh:
Vedoucí rozdělí účastníky do jazykově smíšených týmů po 2-3 (podle počtu zastoupených jazyků). Každý tým dostane sadu materiálu.
Úkolem týmů je popsat předměty ve svém okolí ve všech jazycích, které jsou zastoupeny. Hráči nalepí kartičky s popisky přímo na předměty v místnosti. Vedoucí dbá na to, aby účastníci používali pro jeden jazyk vždy stejnou barvu. Po určité době si všichni kartičky prohlédnou a zapamatují si tři slova, která ještě neznali. Každý účastník pak jedno takové slovo pantomimicky předvede a skupina hádá, o jaký předmět se jedná.

Poznámky:

Před začátkem setkání můžeme například popsat předměty v seminární místnosti v jazyce partnerů.

U podstatných jmen můžeme navíc barevně puntíkem odlišit jejich rod (např. podstatná jména mužského rodu = modře, ženského rodu = červeně, středního rodu = zeleně). Přitom musíme dávat pozor na záměnu s barvami jednotlivých jazyků!

Varianta:
I hráče můžeme opatřit popisky, např. na úvod k dalším hrám (První hudební lekce).


Popis hry jako pdf