Úvodní strana > Tvorba materiálů > Domino „To přeci znám!“


Domino „To přeci znám!“

Kategorie:             Tvorba jazykových materiálů 

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 60 minut
Počet hráčů: neomezený
Rozmístění hráčů: rozptýleni v prostoru

Materiál:     seznam germanismů v češtině, seznam germanismů v polštině, velká kostka (např. z pěnové hmoty), velká hrací figurka (např. láhev whisky), papír, propisky, příp. barevné fixy nebo pastelky, časopisy s obrázky, lepidlo, nůžky, drobné odměny (např. sladkosti)

Příprava:
Vedoucí nakopíruje seznamy germanismů podle počtu účastníků.

Průběh:
Úkolem celé skupiny je vyrobit za pomoci seznamu germanismů domino. Každý dílek domina by měl mít zhruba velikost A4 a písmo by tedy mělo být přiměřeně velké.
Jakmile vedoucí vysvětlí princip hry, začnou účastníci sami vyrábět hru: Dvojice slov ze seznamů píší na jednotlivé dílky domina. Mohou doplnit i další dvojice slov, na něž mezitím sami přijdou.

Po tvořivé fázi dostane každý účastník jeden nebo více dílků domina.

1. fáze hry: Na začátku se doprostřed položí jeden dílek domina. Účastníci si všímají, kam mohou přiložit své dílky (se stejným významem). Na závěr se řetězec uzavře.

2. fáze hry: Hrací figurka se postaví na libovolné slovo. Účastníci házejí kostkou a táhnou figurkou o tolik políček (slov), kolik jim padlo na kostce. Slovo, na kterém se figurka zastavila, se nahlas přečte a celá skupina je opakuje.

Poznámky:
Jak v češtině, tak v polštině existuje celá řada přejatých a cizích slov, resp. internacionalismů. Z velké části byla tato slova přejata z němčiny resp. přes němčinu. Proto jim mohou Němci snadno rozumět a mohou si na nich snáze osvojit výslovnost českých a polských diakritických znamének (např. česky fajnšmekr - Feinschmecker, flaška - Flasche, buřt – Wurst, polsky flaszka – Flasche, rynek – Ring, burmistrz – Bürgermeister).

Varianty:
  
Fáze tvorby: Na domino se doplní obrázky, které účastníci mohou vystřihnout z časopisů a nalepit anebo sami namalovat. Jeden dílek domina se skládá z kombinace obrázek + slovo ve dvou až třech jazycích.

2. fáze hry: Pokud hráči znají číslovky v druhém jazyce (např. díky hře James Blond), řekne hráč, který hodil kostkou, číslo, které mu padlo, a všichni účastníci počítají nahlas, zatímco se figurka posouvá dopředu.

2. fáze hry: Každému slovu se přiřadí malá odměna. Jakmile účastník hodí kostkou a úspěšně přečte dané slovo, smí si nechat odměnu. Když se figurka posouvá, zohledňují se už jen ta slova, na nichž je ještě odměna.

Domino „To přeci znám!“ představuje z hlediska slovní zásoby jednodušší variantu hry „Domino“.

 

Popis hry jako pdf