Úvodní strana > Tvorba materiálů > Domino


Domino

Kategorie:             Tvorba jazykových materiálů 

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 30 minut
Počet hráčů: neomezený
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístěné v prostoru

Materiál:     kartičky, propisky, příp. barevné fixy nebo pastelky, časopisy s obrázky, lepidlo, nůžky

Průběh:
Vedoucí rozdělí účastníky do jazykově smíšených skupinek po 2-3 (podle počtu zastoupených jazyků), např. pomocí hry AEIOU.
Skupinky mají za úkol vytvořit vícejazyčné domino na libovolné téma.
Jakmile vedoucí vysvětlí princip hry, začnou účastníci samostatně vyrábět domino. K tomu mají k dispozici materiál.
Po tvůrčí fázi si skupinky svou vlastnoručně vyrobenou hru sami vyzkouší.
Příklad dvoujazyčného a trojjazyčného domina.

Varianty:  
Na znamení vedoucího si skupinky svá domina vymění a hrají tak s novou slovní zásobou.

Domino se opatří obrázky, které účastníci mohou vystřihnout z časopisů a nalepit anebo sami namalovat. Jeden dílek domina se skládá z kombinace obrázek + odpovídající slovo ve 2-3 jazycích.

Variantou této hry je domino „To přeci znám!“.
 

Popis hry jako pdf