Úvodní strana > Seznamovací hry > Vlevo – vpravo - uprostřed


Vlevo – vpravo - uprostřed

Kategorie:             Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 10 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: vsedě v kruhu

Materiál:             velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše ve všech zastoupených jazycích na velký papír výrazy vyjadřující směr a umístí ho pro všechny viditelně.

cz pl de
vlevo lewy links
vpravo prawy rechts
uprostřed środek Mitte
To je ... To jest ... Das ist ...
Já jsem ... Jestem ... Ich bin ...

Průběh:
Účastníci sedí v kruhu ze židlí. Hned na začátku hry si zjistí, jak se jmenují jejich sousedi.
Jeden hráč se postaví doprostřed kruhu, jeho židli odsuneme stranou. Chce nyní získat nové místo. Ukáže na někoho v kruhu a řekne (ne ve své mateřštině) nějaký směr. 

Reakce účastníků:

Na „vlevo“ musí oslovený hráč říci jméno svého souseda po levici.
Na „vpravo“ musí oslovený hráč říci jméno svého souseda po pravici.
Na „uprostřed“ musí říci jméno hráče stojícího uprostřed kruhu.
Pokud dotázaný neví, musí jít doprostřed a představit se: „Já jsem…“ a hra pokračuje.

Varianta:
Variantou je hra Zipp-Zapp.

                                             
Popis hry jako pdf