Úvodní strana > Seznamovací hry > U nás zdravíme v první řadě!


U nás zdravíme v první řadě!

Kategorie:             Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: dvě řady naproti sobě

Materiál:             velký papír, fixy     
                                             
Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír obraty, které se budou ve hře používat a umístí ho pro všechny viditelně.

Průběh:
Skupina se rozdělí do dvou stejně velkých řad (A+B) naproti sobě. Hráči stojící naproti sobě si podají ruku a vzájemně se představí:

cz pl de
Ahoj! Cześć! Hallo!
Jmenuji se ... Nazywam się ... Ich heiße ...
A ty? A ty? Und du?

Poté postoupí každý hráč z řady A o krok doprava, představí se novému partnerovi a podá mu ruku. Následně všichni z této řady opět postoupí o krok doprava, přičemž poslední hráč v řadě musí běžet na začátek řady. Toto kolo končí, jakmile se všichni dostanou opět ke svým původním partnerům.
V dalším kole řekne každý hráč jméno svého partnera a čeká na jeho odpověď (tedy své vlastní jméno):

cz pl de
Ahoj! Cześć! Hallo!
Jsi …? Jesteś …? Bist du …?
Ano. / Ne. Tak. / Nie. Ja. / Nein.
A ty jsi ...? A ty jesteś …? Und du bist …?

Potom postoupí všichni hráči z řady B o krok doprava. Celá hra končí, jakmile jsou všichni opět u svých původních partnerů.

Poznámka:
Je také možné utvořit dva kruhy – vnější a vnitřní, aby poslední hráč v řadě nemusel vždy přebíhat na začátek.

Popis hry jako pdf