Úvodní strana > Seznamovací hry > Prostorové řady


Prostorové řady

Kategorie:             Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 10 minut
Počet hráčů: min. 5
Rozmístění hráčů: rozptýleni v prostoru

Materiál:             není třeba     
                                             
Příprava:
Vedoucí si promyslí kritéria, podle nichž se budou účastníci řadit. 

Průběh:
Skupina je volně rozmístěna v prostoru. Vedoucí zadá vlastnost, podle které se mají účastníci seřadit jako na stupnici. Např. když se mají seřadit podle věku, pak na jednom konci řady stojí nejmladší a na druhém konci nejstarší účastník.
Příklady kritérií řazení:
•    podle věku,
•    podle data narození: rozhodující je jen den a měsíc narození,
•    abecedně podle křestních jmen,
•    podle výšky,
•    podle velikosti bot,
•    podle délky ukazováčku,
•    podle délky vlasů.

Varianty:
Účastníci se seřadí bez mluvení.

Hru můžeme hrát i jako soutěž mezi dvěma týmy (vítězem je skupina, která se rychleji seřadila např. podle velikosti bot).

Popis hry jako pdf