Úvodní strana > Seznamovací hry > Interview


Interview

Kategorie:             Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 30 minut
Počet hráčů: min. 4
Rozmístění hráčů: dvojice rozmístěné v prostoru

Materiál:             papíry, propisky, příp. barevné fixy nebo pastelky                                             

Příprava:
Interview je třeba připravit předem. Vedoucí může buď sám navrhnout (pokud možno vícejazyčný) dotazník, anebo použít připravený dotazník. Údaje, které mají hráči zjišťovat, můžeme napsat na velký papír a umístit ho pro všechny viditelně.

Průběh:
Vždy dva partneři spolu vedou interview. Každý má od svého protějšku zjistit např. jeho:
•    jméno,
•    koníčky,
•    oblíbenou knihu resp. film,
•    oblíbený tanec,
•    město, ze kterého pochází,
•    domácí zvíře,
•    sourozence resp. děti,
•    typické vlastnosti.

Partneři si odpovědi poznamenají do dotazníku/na papír. Takto vzniklé dotazníky se poté rozdají, jednotlivě se před celou skupinou předčítají, až někdo popisovaného hráče uhodne.
Následně mohou účastníci vytvořit portréty (fotky, kresby, koláže) a hotové výtvory vyvěsit v místnosti. Ty pak slouží po celou dobu jako „rodinné album”.

Další otázky:
Jelikož se uvedené otázky vyskytují příliš často a jsou tedy příliš nudné, můžeme je doplnit či nahradit následujícími otázkami:
•    Můj nejNEoblíbenější herec, hudebník.
•    Co bych nikdy nejedl nebo nepil.
•    Co bych si nikdy nevzal na sebe, co bych nikdy neudělal.
•    Jakými jazyky umím pozdravit/poděkovat.
•    Moje nejkrásnější dobrodružství.
•    Kde jsem si schovával taháky.
•    Moje oblíbená poloha při spánku.
•    Jakou postavičkou z komiksů/pohádek bych rád byl.
•    Kdybych si mohl či musel změnit křestní jméno, jmenoval bych se raději: …

Poznámky:

Interview by neměla být příliš dlouhá a podrobná, protože jinak při představování rychle klesá pozornost skupiny.

Pokud se jedná o skupinu s malou znalostí jazyka, měl by být přítomen tlumočník resp. používány jiné možnosti komunikace (pantomima, kreslení).

Varianta pro malou skupinu:
Skupina jednotlivé hráče nehádá, nýbrž dvojice se vzájemně představují.

Popis hry jako pdf