Úvodní strana > Seznamovací hry > Dvojí před/stavení


Dvojí před/stavení

Kategorie:             Seznamovací hra

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: vestoje v kruhu

Materiál:             příp. velký papír, fixy     

Průběh:
Účastníci stojí v kruhu. Na začátku mají několik vteřin čas, aby si před vypuknutím hry rozmysleli pohyb, který vyjadřuje něco pro ně typického (např. hobby nebo způsob uhlazení vlasů apod.). Čas na začátku je důležitý, protože v průběhu hry už nezbývá čas na spontánní nápady.

První hráč postoupí o krok vpřed, představí se jménem a udělá zároveň své gesto/pohyb. Další hráč toto jméno a gesto zopakuje a pak se sám představí svým jménem a vlastním gestem. Takto hra pokračuje dál.

Každý hráč musí nejprve zopakovat všechna předchozí jména a s nimi spojená gesta. Teprve potom představí sám sebe. 

Poznámky:

Účastníci se mohou v dalším průběhu programu zdravit „svými gesty“.

V případě většího počtu účastníků je možné (aby hra nezačala být nudná) neopakovat všechna předchozí jména a gesta, ale vždy jen poslední tři.

Varianty:
Vedoucí účastníky požádá, aby si rozmysleli předmět, který je pro ně charakteristický – měl by to být takový předmět, který by mohli mít u sebe resp. který lze dobře namalovat. Při představování řekne každý své jméno a svůj charakteristický předmět. Namísto gest se opakují názvy předmětů. V další fázi mohou účastníci tyto předměty ukázat nebo namalovat, aby jim všichni rozuměli, poté je napsat ve všech zastoupených jazycích na velký papír.

Každý hráč se představí a řekne, odkud je a jaké je jeho povolání. Vedoucí předem na velký papír napíše potřebné věty a umístí ho pro všechny viditelně:

pl cz de
Nazywam się ... Jmenuju se ... Ich heiße …
Jestem z … Jsem z … Ich bin aus …
I jestem … A jsem … Und bin …

Tyto dva údaje nemusí být pravdivé, ale musí začínat stejným písmenem jako křestní jméno. 

Příklad:
„Ich heiße Lisbeth, bin aus Liliput und bin Lektorin.“
„Jmenuju se Lisbeth, jsem z Liliputu a jsem lektorka.”
„Nazywam się Lisbeth, jestem z Liliputu i jestem lektorką.“

Popis hry jako pdf