Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > Zvířecí klinika


Zvířecí klinika

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby 

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 5
Rozmístění hráčů: vsedě v kruhu

Materiál:             pro každého hráče sirka, nebo ještě lépe korek, velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír následující věty a umístí ho pro všechny viditelně:

de cz pl
Ich bin ... Já jsem … Jestem ...
und habe ... a mám ... i mam ...

Průběh:
Účastníci sedí v kruhu na židlích. Každý řekne svému sousedovi po levici (potichu!) název zvířete a sousedovi po pravici název choroby. Obě slova říká ve své mateřštině.
Pak každý dostane korek, příp. sirku (ulomit hlavičku!), a vsadí si jej mezi zuby, tak aby měl ústa široce otevřená.

Nyní se hráči jeden po druhém představují s korkem resp. sirkou v ústech, např. „Ich bin eine Ameise a mám chřipku.“ V tomto případě řekl v první fázy hry hráč po levé ruce název zvířete německy a hráč sedící napravo od hráče, který teď mluví, název choroby česky.
Pro hráče s korkem/sirkou v ústech je velmi těžké artikulovat a pro ostatní není jednoduché mu rozumět. Proto se musí všichni (opět s korkem/sirkou v ústech) ujistit, jestli všemu dobře rozuměli: „Eine Ameise a chřipku?“.

Jakmile je každému jasné, o jaké zvíře a jakou chorobu se jedná, je na řadě další hráč.

Poznámka:
Namísto sirek či korků můžeme samozřejmě použít i jiné předměty, např. bonbóny, kousky ovoce atd.

Hra výrazně pomáhá všem účastníkům zlepšit si výslovnost v cizím jazyce.


Popis hry jako pdf