Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > Was to jest?


Was to jest?

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby 

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 10 minut
Počet hráčů: neomezený
Rozmístění hráčů: vsedě v kruhu

Materiál:     u varianty libovolné předměty denní potřeby (např. propiska, peněženka, kapesník, sklenice atd.) či předměty podle zaměření programu mezinárodního setkání (např. hrnec, vařečka, poklice atd.)

Průběh:  
Hráči sedí v kruhu. Vedoucí začne pohybovat pravou rukou. Hráč, který sedí po levici, se ptá ve své mateřštině:    

pl  „Co to jest?"
cz  „Co to je?"
de  „Was ist das?"

Tázaný odpoví ve své mateřštině, aniž by přitom přerušil pohyb.
 
pl „To jest prawa ręka."
cz  „To je pravá ruka."
de „Das ist rechte Hand."

Hráč po levici převezme pohyb od vedoucího a táže se ho další hráč po levici.

První kolo končí, jakmile všichni účastníci byli jednou dotazováni a jednou odpověděli a všichni nepřetržitě pohybují pravou rukou.

Princip hry spočívá v tom, že k pravé ruce přibudou ještě dle libosti další části těla, např. levá ruka, hlava, pravá noha, levé oko atd..

Poznámka:
Během této hry se rozvíjí tvůrčí chaos, který však s sebou nese nejen vysoký potenciál zábavy, ale jako vedlejší efekt vede k rozšíření slovní zásoby.

Varianta:
Skupina sedí v kruhu. Jeden hráč dostane od vedoucího předmět, který podá dalšímu a současně jej (ve své mateřštině) pojmenuje. Druhý hráč zopakuje název předmětu. Pokud nebyl v jeho mateřštině, pojmenuje věc ještě v mateřštině. Tak to pokračuje až k poslednímu účastníkovi. Pokud je skupina větší, mohou být předměty vyslány dvěma směry.
 


Popis hry jako pdf