Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > Šibenice


Šibenice

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby 

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 5 minut
Počet hráčů: neomezený
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístěné v prostoru

Materiál:             velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí může připravit ve všech zastoupených jazycích seznam slov, která se přímo vztahují k tématu setkání. Slovíčka by měli hráči pokud možno znát.

Průběh:
Vedoucí utvoří dvě jazykově smíšené skupiny, které budou hrát proti sobě. Jedna skupina si vymyslí/vybere slovo ze seznamu a na papír napíše tolik vodorovných čárek, kolik má dané slovo písmen. Druhá skupina se snaží slovo uhodnout, přičemž navrhuje jednotlivá písmena, která by se mohla ve slově vyskytovat. Pokud se některé písmeno ve slově skutečně vyskytuje, napíše se na čárku, která odpovídá jeho pozici ve slově. Pokud se písmeno ve slově nevyskytuje, nakreslí se skupině první část šibenice.

Příklad:

Skupina navrhne písmeno „E“, které se ve slově vyskytuje, a proto se zapíše:

_ _ _ _ E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Skupina zvolí písmeno „T“, které se ve slově nevyskytuje. Začne se tedy se stavbou šibenice. (Za každé neuhodnuté písmeno jedna část šibenice!)

Pokud je šibenice hotová dříve, než skupina slovo uhodla, skupina prohrává. 

Poznámka:
Namísto šibenice lze kreslit jiný obrázek/symbol (který se vztahuje např. k tématu setkání).

 

Popis hry jako pdf