Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > O půl páté v džungli


O půl páté v džungli

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů:  min. 10
Rozmístění hráčů: rozptýleni v prostoru

Materiál:             kartičky

Příprava:
Vedoucí napíše na kartičky ve všech zastoupených jazycích názvy zvířat (popř. pro malé děti je doplní obrázkem), a to podle počtu účastníků. Každé zvíře se nejméně dvakrát opakuje, tzn. vylosují si ho nejméně dva hráči.

Průběh:
Každý účastník si vytáhne kartičku s názvem zvířete. Nesmí ji ukazovat ostatním! Všichni se procházejí po místnosti, na znamení vedoucího začnou vydávat zvuky zvířat, která si vylosovali, a hledají své zvířecí „sourozence“. První fáze hry končí, jakmile se všichni navzájem našli.

Ve druhé fázi si dvojice či malé skupinky navzájem řeknou, jak se dané zvíře jmenuje v jejich jazyce a zda jsou zvuky, které zvíře vydává, ve všech jazycích stejné nebo se liší.
Pak se zvířata představí (ve všech jazycích) před celou skupinou. 

Varianty:
Dvojice resp. malé skupiny hrají své zvíře nejprve bez zvuků a ostatní účastníci hádají, o jaké zvíře se jedná.

Všichni účastníci společně opakují způsob, jakým je zvíře znázorňováno, vydávají příslušné zvuky a na závěr řeknou jméno zvířete. 

Na začátku se skupina rozdělí do dvojic nebo menších skupinek. Každá skupinka dostane kartičku s názvem zvířete ve všech zastoupených jazycích. Účastníci pak chodí se zavřenýma očima (!) po místnosti a vydávají zvuky zvířete, které jim bylo přiděleno, dokud nenajdou své zvířecí „sourozence”. (Předem se nesmí na podobě zvuku domluvit.)

 

Popis hry jako pdf