Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > Křížovka


Křížovka

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby 

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: neomezený
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístěné v prostoru

Materiál:             křížovky, propisky

Průběh:
Je zajímavé připravit křížovku s otázkami týkajícími se všech tří zemí, přičemž otázky musí být formulovány trojjazyčně. Česko-německý příklad křížovky sice není po pravdě řečeno zcela jednoduchý, avšak tento stupeň náročnosti na druhou stranu zaručuje, že řešení je možné prakticky pouze v jazykově smíšených skupinách.
Samozřejmě mohou jazykově smíšené skupiny samy připravit křížovky pro druhé.

Varianta:

Každá skupina zastupuje jednu zemi a obdrží křížovku (ve své mateřštině) s otázkami týkajícími se jiné země. Pokud mají hráči s otázkami příliš velké problémy, mohou se uchýlit k následující možnosti:

Každá skupina si zvolí svého mluvčího, který má možnost komunikovat s mluvčími jiných skupin a nechat si tak poradit při zodpovídání otázek. Výzva pro účastníky spočívá v tom, že musí dané otázky přetlumočit (např. pantomimicky) do druhého jazyka.
Mluvčí se setkají na místě, které je určeno na začátku hry a platí pro všechny skupiny. Skupiny se předem dohodnou, jakým znamením budou mluvčí signalizovat svou potřebu porady.
 

Popis hry jako pdf