Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > Knoflíkáři


Knoflíkáři

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby 

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 3
Rozmístění hráčů: vsedě v kruhu

Materiál:     pro každého hráče 10 knoflíků jedné barvy, plechovka nebo hrnec, velký papír, fixy

Příprava:
Vedoucí napíše na velký papír věty a barvy, které se budou při hře používat a umístí ho pro všechny viditelně:

cz de pl
Máš červený knoflík? Hast du einen roten Knopf? Masz czerwony guzik?
(Ne)mám červený knoflík. Ich habe (k)einen roten Knopf. (Nie)mam czerwonego guzika.

Průběh:
Vedoucí promíchá v hrnci všechny knoflíky. Každý účastník si se zavřenýma očima vytáhne 10 knoflíků. Dvojici knoflíků stejné barvy smí položit před sebe. Musí však říci správnou barvu v jiném jazyce než ve své mateřštině. Pokud řekne barvu špatně, putuje dvojice knoflíků zpět do hrnce. Každý si schová své zbylé knoflíky do dlaně. Potom se jeden z hráčů zeptá libovolného dalšího hráče: „Máš červený knoflík?“ (zeptá se v jiném než ve svém mateřském jazyce). Podle toho, jaká je odpověď, mu daný hráč požadovaný knoflík dá, anebo ne. Pokud ano, ptá se hráč někoho dalšího ve směru hry. Pokud ne, ptá se tázaný zase libovolného dalšího hráče. Vždy, když někdo získá dva knoflíky jedné barvy, smí je položit před sebe. Vyhrává ten, kdo má před sebou nejvíce knoflíků. Hra končí v momentě, kdy jsou všechny knoflíky odloženy.

Poznámky:
Vedoucí může v průběhu hry zakrýt papír s otázkami a barvami.

Kromě knoflíků je možné použít jiné předměty (např. korálky, kuličky nebo bonbóny).

Varianta:

Vytváří se barevné trojice. V tom případě ale musí být počet knoflíků každé barvy dělitelný třemi.

 

Popis hry jako pdf