Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > James Blond


James Blond

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby 

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: vsedě v kruhu

Materiál:             kartičky, velký papír, fixy, příp. sluneční brýle
Seznam čísel ve všech třech jazycích

Příprava:
Vedoucí napíše na kartičky čísla (podle počtu hráčů) a jejich názvy ve všech zastoupených jazycích (např. „5 - fünf - pět - pięć"). Žádné číslo se nesmí rozdat dvakrát! Všechna čísla se napíší na velký papír, který se pro všechny viditelně umístí.

Průběh:

Všichni hráči sedí v kruhu a postupně si vytáhnou kartičku s číslem. Jeden hráč (na začátku je to vedoucí) sedí uprostřed a představuje Jamese Blonda. Aby také získal místo k sezení v kruhu a zapadl, snaží se James Blond o výměnu agentů. Proto řekne dvě čísla minimálně ve dvou zastoupených jazycích. (Proto visí mimo kruh, ale na dobře viditelném místě arch s čísly.) Agenti, jejichž čísla James Blond vyvolal, si musejí nenápadně vyměnit místa, aniž by to James Blond postřehl. James se je snaží chytit, musí ale zůstat tak dlouho sedět, dokud se jeden z agentů nepohne. Když se mu podaří někoho chytit, může si sednout na jeho místo. Chycený agent nyní hraje Jamese Blonda.

Poznámky:
Účastníci mohou v průběhu hry objevit taktiku a v roli Jamese Blonda opakovat již známá čísla/agenty. Pak by měl vedoucí odpovídajícím způsobem reagovat.

James Blond se může rovněž „maskovat“ slunečními brýlemi (a nevidí tím pádem tak dobře pohybující se agenty, což přispívá k většímu napětí ve hře).

Varianty:
James Blond může vyvolat i více než dvě čísla.
James Blond může vyjmenovat všechna sudá nebo lichá čísla.
Namísto čísel se vyvolávají např. druhy zvířat, a uprostřed pak sedí Tarzan.

 

Popis hry jako pdf