Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > Interaktivní pohádka


Interaktivní pohádka

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby 

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ano
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: vsedě v kruhu

Materiál:     text pohádky ve všech jazycích, příp. materiál na přípravu rekvizit

Průběh:
V textu se opakují určitá slova (role), která jednotliví hráči představují. Gesta či způsob ztvárnění slova si může vymyslet každý sám, anebo je určí vedoucí. Pro hru v rolích můžeme také připravit kostýmy či rekvizity. Vedoucí pak pomalu a zřetelně předčítá text. Jednotliví hráči znázorňují daná slova, jakmile je v textu uslyší. (Při předčítání musí vedoucí ponechat u daných slov dostatek času tak, aby všichni stačili provést svou aktivitu.) Vedoucí čte věty textu střídavě v různých jazycích účastníků setkání.  

Poznámka:
Vyplatí se vytvořit si vlastní jednoduchý text, který se v ideálním případě vztahuje na téma setkání.
 

Popis hry jako pdf