Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > Černé na bílém


Černé na bílém

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby 

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let):         ne
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů:  min. 10
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístěné v prostoru

Materiál:             velké papíry, fixy

Příprava:
Vedoucí připraví pro každou skupinu velký papír s abecedou (písmena napíše pod sebou do sloupce na levý okraj papíru) a umístí jej tak, aby byl snadno dosažitelný.

Průběh:
Účastníci se rozdělí nejméně do dvou jazykově smíšených skupin a postaví se ve své skupině do zástupu za sebe. Na znamení vždy vyběhnou první z řady k papíru, vyberou si z abecedy jedno písmeno a napíší k němu v jiném než mateřském jazyce slovo, které na toto písmeno začíná. Jakmile má hráč slovo napsáno, běží zpět ke skupině a předá fix dalšímu hráči na způsob štafety. Účastníci se střídají tak dlouho, až je vyplněna celá abeceda. Hra končí v momentě, kdy je jedna skupina hotová. Slova se pak společně rozluští a přeloží. Za každé slovo skupina získává bod. Za špatně napsaná slova se mohou strhávat body.  

Poznámka:
Můžeme také např. vyloučit anglická či cizí slova a vlastní jména, což s sebou přináší vyšší náročnost a větší legraci. 

Pokud účastníci druhé jazyky neovládají vůbec, mohou psát i ve svém rodném. V tom případě se určí téma, ke kterému se slova mají vztahovat, např. jídlo.

Varianta:
Další stupeň hry: Hráči napsaná slova nepřekládají společně při vyhodnocování hry, nýbrž vymění si své papíry a překládají všechna slova při druhém štafetovém závodě.

 

Popis hry jako pdf