Úvodní strana > Rozšiřování slovní zásoby > Bilinguální gameshow


Bilinguální gameshow

Kategorie:             Rozšiřování slovní zásoby 

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 30 minut
Počet hráčů: min. 6
Rozmístění hráčů: vsedě v půlkruhu

Materiál:     kartičky, fixy, velký papír (k zapisování bodů), nafukovací balónky nebo svinuté noviny nebo prázdné plastové lahve

Příprava:  
Vedoucí vymyslí asi 20 slovíček, která v obou či všech jazycích znějí podobně a znamenají přibližně to samé (pomoc najde v seznamu Přejatá slova). Slovíčka napíše na kartičky, jejichž barva odpovídá jednotlivým zemím, nebo je označí symboly daných zemí (vlajkou apod.).

Průběh:
Skupina sedí v půlkruhu, anebo alespoň tak, aby všichni dobře viděli jedním směrem. Z pléna vybereme dva nebo více účastníků, kteří vůbec či téměř vůbec neovládají alespoň jeden z dalších přítomných jazyků. Každý hráč si zvolí z pléna jednoho dalšího hráče jako spoluhráče.
Pro zvýšení napětí představí vedoucí hráče publiku, které je uvítá potleskem.

Hra začíná: vedoucí odkryje první slovo tak, aby ho všichni dobře viděli. Hráč, který si první myslí, že zná správný překlad do své mateřštiny, se přihlásí o slovo pomocí signálu. Roli signálu přejímají přitom spoluhráči. Hráči si zvolí předmět, kterým budou lehce poklepávat na hlavu svého spoluhráče. K tomu se dobře hodí nafukovací balónky, svinuté noviny, prázdné plastové lahve apod. Hráči stojí či sedí a jejich spoluhráči si sednou či kleknou před ně. Na každý úder musí spoluhráč vydat tón. Tím je zřejmé, kdo chce odpovídat. Než se začne, mají hráči dostatek času na otestování svých signalizátorů tak, aby byli ve hře dobře sehraní.

Vedoucí či vybraná porota rozhoduje, který hráč byl rychlejší a smí odpovídat. Za každou správnou odpověď je jeden bod. V případě špatné odpovědi smí odpovědět druhý nejrychlejší. Spoluhráči mohou být někdy použiti i jako „žolík” a odpovědět namísto hráče.
Po deseti správných odpovědích hra končí.

Poznámky:
Skupina může být rozdělena do dvou (mezinárodních!) fanklubů. Fanoušci vítěze se mohou např. nechat obsluhovat u večeře apod.

Za tvořivé nebo téměř správné odpovědi se může udělit půl bodu.
Podobně jako u televizního kvízu mohou účastníci použít žolíka: otázku do publika, zavolat kamarádovi, koupit si písmena apod.

Varianty:

Pro zvýšení faktoru zábavy mohou být do výběru slov zahrnuta i slova typu „falešní přátelé“ (české slovo „hoch“ např. není údajem výšky, nýbrž znamená v němčině „der Junge“). – Více takových slov lze najít v seznamu Falešní přátelé.

 

Popis hry jako pdf