Úvodní strana > Nonverbální hry > Místo činu


Místo činu

Kategorie:             Nonverbální hra 

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 5
Rozmístění hráčů: vsedě v půlkruhu

Materiál:             není třeba

Průběh:
Tři hráči opustí místnost. Mezitím „se stane vražda“, tzn. že si skupina vymyslí tři okolnosti vraždy (místo činu, smrtící nástroj a povolání „vraha“). Jakmile se skupina domluví, může se vrátit první hráč, který byl za dveřmi, a skupina mu sdělí tyto tři okolnosti. Jeho úkolem je nyní tyto okolnosti pantomimicky předvést druhému hráči, který byl za dveřmi. Pokud mají oba pocit, že už bylo sděleno i pochopeno vše co je třeba, je pozván ještě poslední hráč. Nyní okolnosti pantomimicky předvádí druhý hráč. Nakonec musí třetí pozvaný hráč říci, co pochopil.  

Poznámka:
Vedoucí by měl dbát na to, aby během pantomimy nikdo nemluvil.

Varianta:
Variantou je hra Jedna pantomima – čtyři příběhy
 

Popis hry jako pdf