Úvodní strana > Nonverbální hry > Jedna pantomima – čtyři příběhy


Jedna pantomima – čtyři příběhy

Kategorie:             Nonverbální hra 

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 10 minut
Počet hráčů: min. 5
Rozmístění hráčů: vsedě v půlkruhu

Materiál:             není třeba

Průběh:
Tři hráči (B, C a D) opustí místnost.
Hráč A předvede před zbytkem skupiny krátkou pantomimickou scénku a pak verbálně vysvětlí, čemu skupina možná úplně nerozuměla.
Hráč B vejde dovnitř. A mu předvede scénku. Na základě toho, čemu rozuměl, předvede B scénku před hráčem C, který ji zase předvede před hráčem D.
Nakonec předvádí pantomimu hráč D a řekne, čemu z příběhu rozuměl. Zpravidla to má málo společného s výchozí pantomimou.

Poznámky:
Vedoucí by měl dbát na to, aby se během pantomimy nemluvilo.

V případě většího počtu účastníků můžeme hrát více kol, aby mohlo své příběhy předvádět co nejvíce hráčů.

Hráči si mohou zadání pantomimicky losovat, pokud jsou bezradní. (Vedoucí předem připraví zadání na kartičky.) Nebo se zadá obecné téma scének, např. trapasy.

Varianta:
Variantou je hra Místo činu.
 

Popis hry jako pdf