Úvodní strana > Hry s abecedou > Písmenková pantomima


Písmenková pantomima

Kategorie:             Hra s abecedou

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: min. 15
Rozmístění hráčů: skupiny rozmístěné v prostoru

Materiál:             kartičky, propisky, seznamy specifických písmen - cz, de, pl

Příprava:
Vedoucí připraví kartičky se specifickými písmeny.

Průběh:
Účastníci se rozdělí do skupin podle své mateřštiny.
Každá skupina bude mít tři úkoly:
1. Od vedoucího dostane cizí specifické písmeno a musí si promyslet, jak jej při společné prezentaci představí jako „živý obraz” (svými těly). (Např. česká skupina dostane německé písmeno „ß“, které bude znázorňovat.)
2. Během společné prezentace musí každá skupina uhodnout a také napsat jedno specifické písmeno. (Např. polská skupina hádá německé specifické písmeno.)
3. Každá skupina musí po prezentaci specifického písmene ve své mateřštině vyslovit nahlas hlásku, kterou označuje. (Např. Jakmile česká skupina znázornila „ß“, vysloví je německá skupina nahlas.) 

Příklad postupu:

Specifické písmeno: Představuje: Hádá: Vyslovuje:
české „ř“ polská skupina německá skupina česká skupina
německé „ß“ česká skupina polská skupina německá skupina
polské „ł“ německá skupina česká skupina polská skupina

Varianty:
Hru je možné hrát i v jazykově smíšených skupinách. Hráči svými těly znázorňují slovo, které mají ostatní skupiny hádat. Jedno písmeno může představovat jeden i více hráčů.

Znázorňování slov je možné propojit i s jinými hrami, např. s rébusy.

 

Popis hry jako pdf