Úvodní strana > Hry s abecedou > Diakritika


Diakritika

Kategorie:             Hra s abecedou

Malá skupina (do 5 hráčů): ano
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 15 minut
Počet hráčů: neomezený
Rozmístění hráčů: vsedě v kruhu

Materiál:     jednoduché texty v jednotlivých jazycích (např. časopisy), propisky, papíry     
                                             
Průběh:
Účastníci dostanou jednoduché texty v cizím jazyce (např. časopisy). V textech mají najít písmena, které se nevyskytují v abecedě jejich vlastního jazyka. Označí je v textu a zapíší na papír. V další fázi hry rodilí mluvčí všechna tato písmena vysloví, aby si ostatní účastníci propojili psanou formu s výslovností. Výslovnost pak nacvičují všichni společně.

Poznámky:
Pokud jsou ve skupině zastoupeny ještě další národnosti (turečtí, vietnamští aj. rodilí mluvčí), mohou rovněž stručně představit typické znaky svého jazyka.

V tomto kontextu je možné také vysvětlit správnou výslovnost jmen známých osobností (např. sportovců, politiků). Např. jméno rakouského skladatele Mozarta se vyslovuje tak, jako kdyby se psal v češtině „Mocart“, jméno českého fotbalisty Rosického se vyslovuje tak, jako kdyby se psal v němčině „Rossitzki“ a jméno bývalého polského prezidenta Lecha Wałęsy tak, jako kdyby se v češtině psal „Lech Valensa“.

 

Popis hry jako pdf