Úvodní strana > Hry s abecedou > AEIOU!


AEIOU!

Kategorie:             Hra s abecedou

Malá skupina (do 5 hráčů): ne
Děti (do 6 let): ne
Délka: min. 10 minut
Počet hráčů: min. 10
Rozmístění hráčů: rozptýleni v prostoru

Materiál:             kartičky se samohláskami, fixy, velký papír     
                            Seznamy specifických samohlásek  - cz, de, pl

Příprava:
Vedoucí připraví kartičky s jednotlivými samohláskami specifickými pro daný jazyk (např. ä, ö, ü ..., á, é, í …, ą, ę, ó …). Podle počtu účastníků připraví více kartiček se stejnou samohláskou. Samohlásky napíše i na velký papír a umístí ho pro všechny viditelně. 

Průběh:
Účastníci si nacvičí za pomoci papírového plakátu výslovnost jednotlivých samohlásek. Poté se rozdají kartičky. Každý hráč obdrží jednu samohlásku – svůj „kód“. Hráči se pohybují po místnosti a polohlasně opakují libovolnou větu, v níž smějí používat pouze „svou“ samohlásku (svůj „kód“), tzn. že nahradí ve své větě každou samohlásku svým „kódem“, např.:
Éch hébé Héngér. (= Ich habe Hunger.)

Jejich úkolem je nalézt další hráče, kteří hovoří stejným „kódem“. Skupina, která je jako první kompletní, může něco vyhrát.

Poznámky:
Takto vzniklé skupiny je možné využít pro další práci.

Mohou být použity i samohlásky, které se vyskytují ve všech třech jazycích.

 

Popis hry jako pdf