Úvodní strana > Co je jazyková animace


Jazyková animace

Jazyková animace je netradiční, zábavná metoda zapojující téma jazyk a komunikace do programu mezinárodních setkání. Spojuje již známé skutečnosti s nově nabytými vědomostmi. Nejedná se při tom o systematickou výuku cizího jazyka. 

 
Podstatný je výsledek komunikační situace, nikoli jazyková správnost výpovědi. Není důležité, zda se dorozumíme „rukama nohama“ nebo vyjádříme myšlenky slovy. Nevadí, když při výslovnosti slova „Erfurt“ dvakrát zadrnčí „r“ nebo když „sehr gut“ zní spíše jako „sähr gut“. Hlavní je, že se dostaneme do Erfurtu a ne do Erlangenu a že hostitel pochopí náš kompliment. 
 
Jazyková animace značně urychluje čas potřebný k vzájemnému seznámení a překonání nejistoty a jazykových bariér. Pomáhá účastníkům lépe si uvědomovat vlastní i cizí jazyk a dosavadní, ale i nové vědomosti bezprostředně použít v praxi. 
 
Proč se tato metoda nazývá „jazyková animace“? Jsou tu jisté podobnosti s animátory v prázdninových klubech i s animovanými filmy. Jazykoví animátoři uvádějí účastníky do pohybu a podněcují je k jazykové aktivitě.   
 
Užití jednotlivých her a jejich efekt se liší případ od případu. Účastníci hodinového programu v městském parku budou mít jiný zážitek než účastníci týdenní školní výměny. 

Stánky jazykové animace u Tancdemu: www.jazykova-animace.info